Archív aktualít / Voľné pracovné miesto vychovávateľa

Centrum pre deti a rodiny Dedina MládežeVoľné pracovné miesto vychovávateľa

Informácia o voľnom pracovnom mieste v Detskom domove Dedina Mládeže – vychovávateľ/ka

Informácia o voľnom pracovnom mieste číslo:          DeD /2018/PZ/2

Kraj:                                       Nitriansky

 

Detský domov Dedina Mládeže, Brigádnická 1, 946 03 Dedina Mládeže v súvislosti s § 11a zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 317/2009 Z. z.") vyhlasuje výberové konanie:

 

Názov pracovnej pozície      vychovávateľ/ka, zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme

 

Počet voľných miest:              1

 

Miesto výkonu práce:             Detský domov Dedina Mládeže, Brigádnická 1, 946 03 Dedina Mládeže

 

Hlavné úlohy:                         výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, ktorý je vychovávateľ v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, zaradený do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec

 

Základná zložka mzdy:            od 658,00 Eur do 996,00 Eur v závislosti od výšky dosiahnutého vzdelania a započítanej praxe

 

Predpokladaný termín nástupu:                    01.10.2018

 

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:  

Kvalifikačné predpoklady:     požadované vzdelanie  v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, príloha č. 1 časť XIV. Vychovávateľ v školách a v školských zariadeniach pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

Počítačové znalosti:   Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Powerpoint, Internet

 

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti:  schopnosť tímovej práce, zodpovednosť, flexibilita, komunikatívnosť

 

Požadované odborné znalosti: znalosť príslušných zákonov, najmä zákona: 36/2005 Z.z.,

305/2005 Z.z., 317/2009 Z.z.

Kontakt pre poskytnutie informácií: 

Meno a priezvisko kontaktnej osoby:  Jana Tóthová

Telefón:  035/2433003, 035/2433001

E-mail:   ekonomdml@mail.t-com.sk, riaditeldml@mail.t-com.sk

Adresa detského domova:  Detský domov Dedina Mládeže, Brigádnická 1, 946 03 Dedina Mládeže

Zoznam požadovaných dokladov pre prihlásenie sa na pracovnú pozíciu vychovávateľa, zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme:

a) Písomná žiadosť o prijatie do pracovného pomeru s uvedením čísla informácie o voľnom pracovnom mieste,

b) kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní podľa osobitného predpisu,

c) profesijný štruktúrovaný životopis,

d) písomné čestné vyhlásenie opravdivosti všetkých údajov uvedených v písmenách b) a c),

e) písomné čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti,

f) súhlas so spracovaním osobných údajov

Termín podania žiadosti o pracovnú pozíciu spolu so všetkými požadovanými dokladmi je do 21.9.2018. V určenom termíne ich zasielajte na adresu detského domova, ktorý je uvedený v texte inzerátu. Rozhodujúci je dátum podania žiadosti na poštovú prepravu. Po tomto termíne budú Vaše žiadosti posúdené a vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor.

 

Centrum pre deti a rodiny Dedina Mládeže">Aktuality

 • Centrum pre deti a rodiny Dedina Mládeže">Pracovná pozícia -špeciálny pedagóg

  Hľadáme kolegu, špeciálneho pedagóga do nášho teamu CDR Dedina Mládeže
  Pridané/aktualizované: 19.12.2019
 • Centrum pre deti a rodiny Dedina Mládeže">Pracovná pozícia -psychológ

  Hľadáme psychológa do nášho Centra pre deti a rodiny v Dedine Mládeže.
  Pridané/aktualizované: 19.12.2019
 • Centrum pre deti a rodiny Dedina Mládeže">Metlife

  Spoločnosť Metlife nás pozvala dňa 19.09.2019 na návštevu do Bratislavy.
  Pridané/aktualizované: 29.10.2019
 • Centrum pre deti a rodiny Dedina Mládeže">Propagácia PnR

  Staňte sa profesionálnym rodičom
  Pridané/aktualizované: 27.10.2019
 • Centrum pre deti a rodiny Dedina Mládeže">Pracovná pozícia -špeciálny pedagóg

  Informácia o voľnom pracovnom mieste - špeciálny pedagóg v Centre pre deti a rodiny dedina Mládeže
  Pridané/aktualizované: 25.09.2019
 • Centrum pre deti a rodiny Dedina Mládeže">Pracovná pozícia -psychológ

  Pracovná ponuka- psychológ do Centra pre deto a rodiny Dedina Mládeže
  Pridané/aktualizované: 25.09.2019
 • Centrum pre deti a rodiny Dedina Mládeže">Lienky v NZ

  Lienky sa vybrali 11.07.2019 do Nových Zámkov, aby na Sihoti prebádali park s perfektnou preliezačkou. Odfotili sme sa na Lavičke lásky, lebo tej nikdy nie je dosť...
  Pridané/aktualizované: 01.08.2019
 • Centrum pre deti a rodiny Dedina Mládeže">Tvorivé Slniečka

  Ukážka výtvarnej činnosti šikovných detičiek zo SŠS Slniečka v rámci arteterapie. Strihanie, lepenie, skladanie z farebného papiera. Téma: Letné šantenie vo vode
  Pridané/aktualizované: 01.08.2019
 • Centrum pre deti a rodiny Dedina Mládeže">Slniečka na výlete

  Dňa 29.8.2019 sa deti so sk. Slniečka a Hviezdičky zúčastnili na výlete v Patinciach. Absolvovali vyhliadkovú plavbu loďou a občerstvili sa formou pikniku pri Dunaji. Všetkým deťom sa výlet veľmi páčil.
  Pridané/aktualizované: 01.08.2019
 • Centrum pre deti a rodiny Dedina Mládeže">Sebauvedomenie

  Dôležitosť uvedomenia si seba samého už netreba zdôrazňovať. Nájsť cestu, ktorou k tomu dospejú aj naše deti, to je už úloha vychovávateľa. A aby sa pri tom aj deti zabavili, to už je čerešnička na torte.
  Pridané/aktualizované: 06.07.2019
 • Centrum pre deti a rodiny Dedina Mládeže">Exkurzia v Kopřivniciach

  V dňoch 5.-7.6.2019 sa delegácia z nášho CDR zúčastnila návštevy v ČR v Centre detí Motýlek - Kopřivnice.
  Pridané/aktualizované: 27.06.2019
 • Centrum pre deti a rodiny Dedina Mládeže">Bratislavskí motorkári

  15.06.2019 bratislavskí motorkári navštívili naše deti a pripravili im krásne popoludnie plné hier, motoriek a darčekov.
  Pridané/aktualizované: 16.06.2019
 • Centrum pre deti a rodiny Dedina Mládeže">Lienky na Veľkú noc

  Veľkonočný víkend sa u Lienok niesol v ovzduší tradícií a folklóru
  Pridané/aktualizované: 18.05.2019
 • Centrum pre deti a rodiny Dedina Mládeže">Slniečka u MsP

  Pridané/aktualizované: 18.05.2019
 • Centrum pre deti a rodiny Dedina Mládeže">Opekačka s mladými nadšencami

  Naši mladí nadšenci prišli na opekačku s deťmi 9.9.2017.
  Pridané/aktualizované: 25.09.2017
 • Centrum pre deti a rodiny Dedina Mládeže">MDD 3.6.2017

  Dňa 3.6.2017 sa za podpory formy STIGI Trans a našich "mladých nadšencov" a za aktívnej účasti skoro všetkých zamestnancov DeD uskutočnil deň, ktorý ešte viac ako inokedy bol zameraný na naše deti.
  Pridané/aktualizované: 30.06.2017
 • Centrum pre deti a rodiny Dedina Mládeže">KARNEVAL DM 2017

  Karneval v kultúrnom dome Dedina Mládeže
  Pridané/aktualizované: 02.03.2017
 • Centrum pre deti a rodiny Dedina Mládeže">Projekty KOMPRAX 2014

  Iuventa usporiadala školenie KOMPRAX ktoré podporilo malé projekty.
  Pridané/aktualizované: 02.03.2017
 • Centrum pre deti a rodiny Dedina Mládeže">Náš projekt s SPP Nadácia 2015

  Nadácia SPP podporila náš projekt I. Návraty.
  Pridané/aktualizované: 02.03.2017
 • Centrum pre deti a rodiny Dedina Mládeže">Vianočný návrat 2015

  Vďaka dvom firmám: Monstav Nitra s.r.o. a Megaspol sme mohli aj pred Vianocami privítať našich bývalých.
  Pridané/aktualizované: 02.03.2017

Centrum pre deti a rodiny Dedina MládežeRýchla správa

Meno:

E-mail:

Text správy:

Opíšte reťazec z obrázka:

Overovací reťazec
Vygenerovať nový reťazec